o nas

Firma MS Ortis Produkt jest spółką jawną zarejestrowaną w KRS. Działalność rozpoczęliśmy w 1990 roku i od tego czasu zajmujemy się przetwórstwem tworzyw sztucznych, głównie produkcją słomek i rurek do napojów. Nasz zakład produkcyjny znajduje się w miejscowości Miszewo Murowane na terenie Województwa Mazowieckiego, a biuro handlowe i siedziba firmy w Łomiankach pod Warszawą.

Szczycimy się nowoczesnym parkiem maszynowym umożliwiającym nam efektywną produkcję słomek zarówno w zakresie wydajności jak i jakości wyrobu.
W przypadku nietypowych zamówień sami projektujemy nowy lub przebudowujemy posiadany park maszynowy.

o nas
Pasek

Zakład posiada maszyny do szybkiego wielokolorowego wytłaczania słomek i rurek jak również kombajny do kształtowania harmonijki, szybkie maszyny pakujące w papier czy automaty pakujące do opakowań zbiorczych.

Niewątpliwym atutem jest ogromna wydajność naszego parku maszynowego w produkcji rurek i słomek. Potencjał produkcyjny firmy wynosi ok 3 miliardy sztuk - rocznie.

Firma zarządzana jest bezpośrednio przez właścicieli co ułatwia proces decyzyjny, dostęp do informacji i spłaszcza strukturę zarządzania. Mamy długoletnie doświadczenie we współpracy z bardzo wymagającymi odbiorcami słomek oraz rurek którymi są międzynarodowe korporacje tj. McDonald's, Burger King, Pepsi, Coca-Cola, przedsiębiorstwa wyspecjalizowane w obsłudze rynku naczyń i opakowań z tworzyw sztucznych, sieci gastronomicznych oraz mniejsze podmioty.

Najmocniejszą stroną naszej firmy jako producenta rurek i słomek jest fachowe doradztwo, rzetelność i solidność. Wszytko po to aby spełniać wymagania i realizować pomysły naszych klientów.

polityka jakości

Celem działalności firmy PW MS ORTIS-PRODUKT Sp.J jest produkcja rurek do napojów zgodnie z oczekiwaniami klienta i przepisami prawnymi.

Wdrożenie i efektywne funkcjonowanie systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwa żywności zgodnego z wymaganiami standardu BRC IOP ma na celu ciągłe jego doskonalenie oraz spełnienie wymagań przepisów prawnych, poprawę organizacji pracy oraz wzrost świadomości i odpowiedzialności pracowników związanej z zakresem powierzonych zadań i obowiązków.

Mając na uwadze, iż rozwój naszej firmy zależy od satysfakcji naszych Klientów, zobowiązujemy się do produkcji i sprzedaży wyrobów o wysokiej, powtarzalnej jakości, bezpiecznej dla zdrowia konsumenta. Bezpieczeństwo zdrowotne naszych produktów zapewniamy poprzez przestrzeganie zasad GMP, GHP oraz analizowanie ryzyka zagrożeń i monitorowanie krytycznych punktów kontroli w całym cyklu technologicznym - od przyjęcia surowca do wydania wyrobu gotowego.

Politykę jakości bezpieczeństwa i legalności wyrobu zamierzamy realizować poprzez wytyczenie celów strategicznych oraz systematyczne nadzorowanie ich realizacji w trakcie auditów wewnętrznych oraz przeglądów systemu przeprowadzanych przez Kierownictwo firmy:

  • Poprzez etyczne postępowanie w biznesie;
  • Ciągłe doskonalenie infrastruktury w celu spełnienia wymagań Klienta, wymagań prawnych,
  • Zwiększenie wielkości produkcji, rozszerzanie rynków zbytu,
  • Poprawa organizacji pracy, usprawnienie komunikacji wewnętrznej, szczegółowe określenie odpowiedzialności i uprawnień pracowników,
  • Zwiększenie świadomości jakościowej pracowników poprzez szkolenia i ocenę ich efektywności,
  • Ciągła kontrola dostaw, kontrola międzyoperacyjna i kontrola wyrobu gotowego,
  • Dobór dostawców na podstawie ich zdolności do spełnienia wymagań dla dostarczanych surowców i materiałów,
  • Doskonalenie środowiska pracy pracowników w zakresie standardów bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • Stałe monitorowanie oddziaływania zakładu na środowisko

Zobowiązujemy pracowników zakładu do dołożenia wszelkich starań, aby urzeczywistnić Politykę Jakości, Bezpieczeństwa i Legalności wyrobu oraz do osiągnięcia wytyczonych celów.


Certyfikaty

Od 2016 roku firma utrzymuje aktualny certyfikat potwierdzający zgodność ze standardem BRC/ IoP.

Od 2014 roku posiadamy certyfikat PEFC (Program Zatwierdzenia Systemów Certyfikacji Leśnej) na wyroby papierowe.